درباره ما

گروه مهندس عدیمی

مهندس بهرام عدیمی


مهندس بهرام عديمي فارغ التحصيل از دانشگاه صنعت نفت آبادان ، مطالعه شخصي خود را در زمينه الکترونيک و کامپيوتر (نرم افزار و سخت افزار) از سال 1361 آغاز کردند

و از سال 1365 در زمينه تعمير و راه اندازي دستگاه هاي آزمايشگاهي دانشگاه ها، پزشکي و صنعتي شروع به فعاليت کردند .

آقاي عديمي در تعمير دستگاه ها با مسائلي روبرو شدند.که هيچگونه اطلاعاتي در زمينه دستگاهي در کتاب هاي علمي موجود نبود و با مطالعه و تحليل نقشه هاي دستگاه ها اطلاعات خود را تکميل کرده و موفق به تعمير قسمتهاي معيوب دستگاه ها شدند.

از سال 1371 به دليل تغيير تکنولوژي و از بين رفتن پروسسورها و نرم افزارها که قابل تعمير نبودند و همچنين به سبب وجود تحريم هاي موجود و هدف خودکفايي کشور وظيفه خود دانستند که در اين راه قدم بگذارند و به بازسازي دستگاه ها بپردازند که در اين راه به دانش بالاتري از دستگاه ها رسيدند که اين آگاهي در حد تسلط کامل به کارکرد دستگاه ها بود. پس با کسب اين آگاهي ها از سال 1381-1380 تاکنون شروع به طراحي و ساخت دستگاه ها نمودند.

با توجه به اهداف آقاي مهندس عديمي ( پيشرفت و سرافرازي کشور )از سال 1370 براي توسعه اهداف خود گروهي را تشکيل دادند که بدين منظور شروع به آموزش شاگرداني در سطح پيشرفته کردند که با توجه به حس همکاري و همياري و پيشرفت که در اين گروه به وجود آمده بود به بازسازي و تعمير و ساخت دستگاه هاي پيشرفته پرداختند.

همچنين بسياري از شاگردان آقاي مهندس عديمي در صنايع مشغول به فعاليت هستند و همچنين ارتباط دوستانه و علمي خود را با آقاي مهندس عديمي قطع نکرده اند