مهندس بهرام عدیمی

بازسازی صنعتی

مهندس بهرام عدیمی ، بازسازي دستگاه هاي قديمي را با بروز رساني نرم افزار و قسمت هايي از سخت افزار و همچنين تغيير بخش هايي از قسمت هاي مکانيکي آنها انجام ميدهد.

درحال حاضر مهندس بهرام عدیمی با دارا بودن مجموعه اي ازمهندسين متخصص، پشتيباني و بازسازي دستگاه هاي بسياري از دانشگاه ها و مراکز صنعتي را برعهده دارد

Logging شناسايي ايزوتوپ زمين شناسي

 بازسازي دستگاه صنعتي بورينگ افقي

 تست خواص مکانيکي شنت صنايع دفاع

دستگاه کشش فلزات شيماتزو اصفهان