مهندس بهرام عدیمی

تعمیر و راه اندازی دستگاه های صنعتی

  • تعمير انحصاري و راه اندازي دستگاه هاي صنعتي از قبيل کوره هاي القائي 160KWو کوره هاي القائي VIMودستگاه هاي RF Heating , خطوط توربينهاي نيروگاهي ,خط توليد کارخانه هاي فنر سازي ، سوپاپ سازي، خط توليد شير و ترموکوپل و کارخانه هاي ريخته گري به دفعات متعدد ، که نوعا به دليل عدم وجود دانش کافي در تعمير و تنظيم و راه اندازي قادر به کار نبودند.

Image 01

  • تعمير انحصاري بزرگترين دستگاه X-RAY صنعتي موجود در ايران و X-RAY هاي تصوير برداري مختلف

x ray

 

  • تعمير دستگاه هاي توليد ازت مايع و طراحي و اتوماسيون سيستم هاي تزريق