مهندس بهرام عدیمی

Time Of Flight

 

 طراحي و ساخت دستگاه (Time Of Flight (TOF

اولين دستگاه اسپکترومتر جرمي به روش TOF(زمان پرواز)ساخته شده در ايران است که در اين مجموعه توليد شده است .
اين دستگاه از نظر قطعات شامل Interface، گيت (gate)،دتکتور، Reflectorو مدارهاي High Voltage کاملا خودکفا است.
مشخصات دستگاه ساخته شده توسط مهندس بهرام عدیمی:                                          
سرعت اسکن 10000amuدر 200µs                                                          
سرعت تکرار بيش از 150 بار در ثانيه
رنج اسکن از 1 تا 5000amu
رزولوشن بهتر از 1amuدرIonBox مستقيم
قابليت استفاده از کتابخانه هاي مختلف به طورمثال  nist
دارای رابط GC برای اتصال GC به دستگاه
قابليت استفاده از ورودي جامد Direct Porob                                                   
قابليت ورودي API:
1: Cold plasma                 
2:ICP                
دارای رابط LC برای اتصال LC به دستگاه       
دکتور مالتي پلير
Ion Source داخلي CI+EI
کنترل جريان فيلامان يا جريان Emeion بصورت انتخابي توسط نرم افزار انرژي الکترون
گرم کننده IonBox تا 250 درجه