مهندس بهرام عدیمی

خلا

نمايشگر خلا

- طراحی وساخت کامل کنترلروگيج خلاء در دو نوع پيراني (Low vaccum)

وپنينگ (High Vaccum)
- قابليت اتصال به کامپيوتر از طريق USB و سريال
- خروجي قابل تنظيم جهت روشن يا خاموش کردن دستگاه هاي جنبي
- قابليت نمايش در دو نوع عقربه اي و ديجيتالي
- نرم افزار پشتيباني نمايش خلاء وکنترل آن  روي کامپيوتر

POWER پمپ يوني

-براي انواع پمپ يوني تريود و ديود مثبت و منفي
- کنترل و حفاظت جريان خروجي
- نشان دهنده خلا ، ولتاژ و جريان خروجي
- قابليت اتصال به کامپيوتر

کنترلر توربو پمپ

ساخت کنترلر انواع پمپ توربو بنا به سفارش با استفاده از ميکروپروسور